Sep 19, 2019   8:16 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Apartment Building, Osuského, Bratislava
Written by (author): Ing. Ivana Procházková
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom Osuského, Bratislava
Summary:Moja diplomová práca pozostáva z dvoch častí. V prvej časti sú vypracované vybrané časti stavebno-technologického realizačného projektu bytového domu. Obsahuje návrh komunikácií, kancelárií, skladovacích plôch, žeriavov ako aj zásobovanie staveniska energiami. Doplnené sú výkresmi, ktoré sa nachádzajú v prílohe. Druhá časť sa zaoberá porovnaním procesu vystužovania na stavbe a v centrálnej výrobni výstuže. Na vybranej časti objektu porovnávam tento proces z hľadiska času a ceny. Vyhodnotenie je vykonané na základe metódy bázického variantu, najprv bez kritérií a váh a následne s 5. alternatívami rôznych hodnôt kritérií a váh.
Key words:zariadenie staveniska, vystužovanie, Osuského

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
bez udania dôvodu.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited