10. 8. 2020  2:07 Vavrinec
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

     
Výuka     Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Bytový dom Dúbravka, Bratislava
Autor: Ing. Marcel Šmotlák, PhD.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytový dom Dúbravka, Bratislava
Abstrakt:
V diplomovej práci sa venujem vybraným častiam stavebno-technologického projektu realizačného pre stavbu Bytový dom Dúbravka, Bratislava. Práca je rozdelená do 3 hlavných kapitol: Projekt zariadenia staveniska, Časový plán výstavby a problematika Kotvenia podzemných stien. V projekte zariadenia staveniska opisujem postup výstavby a koncepciu zariadenia staveniska spolu s podmienkami na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia počas výstavby. Grafickým výstupom k tejto časti sú výkresy zariadenia staveniska pre 2 etapy postupu výstavby, v ktorých sú farebne vyznačené existujúce i projektované objekty a taktiež objekty tvoriace zariadenie staveniska, výkres variantného návrhu montážnych prostriedkov a výkres organizácie dopravy počas výstavby. Časový plán výstavby znázorňuje priebeh výstavby v čase a jeho výstupom je Technická správa k časovému plánu, Časový plán výstavby vo forme harmonogramu a Histogram nasadenia pracovníkov hlavného dodávateľa stavby. V poslednej kapitole som vypracoval technologický predpis pre kotvenie podzemných stien na stavbu Bytového domu Dúbravka, Bratislava. Diplomová práca preukazuje realizovateľnosť predmetnej stavby v danej lokalite a môže slúžiť ako pomôcka pre spracovanie stavebno-technologického projektu realizačného pre približne rovnaké stavby v podobných lokalitných podmienkach.
Klíčová slova:
Projekt Zariadenia staveniska, Časový plán výstavby, Kotvenie podzemných stien

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
bez udania dôvodu.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně