1. 10. 2020  16:19 Arnold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Liečebný dom Veľká Fatra 2, Turčianske Teplice
Autor:
Ing. Daniel Kohút
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:
Ing. Tomáš Sedláček
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Liečebný dom Veľká Fatra 2, Turčianske Teplice
Abstrakt:V mojej diplomovej práci som sa zaoberal vyhotovením stavebno-technologickej prípravy v rozsahu zariadenia staveniska. Jedná sa o vyhotovenie objektu Liečebného domu Veľká Fatra 2 v Turčianskych Tepliciach. Vo svojej práci sa snažil použiť všetky vedomosti, ktoré som získal počas môjho štúdia. Konkrétne som sa venoval vypracovaniu výkresovej časti v rozsahu zariadenia staveniska pre hrubú stavbu a dokončovacie procesy. Takisto som vypracoval výkres dočasného dopravného značenia a záberu cudzích pozemkov. Ako sprievodné výkresy sú vyhotovené prezentačné výkresy. Je to výkres prezentácie stavby, variantov rozmiestnenia žeriavov a výkres ochrany osôb nezúčastnených na výstavbe záchytnou strieškou. Taktiež som vyhotovil časový plán výstavby VF2 s histogramom pracovníkov. Ďalšou časťou mojej práce je textová časť, ktorej prvým bodom je technická správa k ZS, časový plán je popísaný v technickej správe k časovému plánu bod číslo dva, v bode číslo tri textovej časti som sa zaoberal posúdením ochranných konštrukcii z hľadiska finančných nárokov na ich vyhotovenie.
Klíčová slova:
diplomová práca, ZS, textová časť

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
sukromne dovody.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně