Oct 16, 2019   10:45 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Therapeutic home Veľká Fatra 2 in Turčianske Teplice
Written by (author): Ing. Daniel Kohút
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Liečebný dom Veľká Fatra 2, Turčianske Teplice
Summary:V mojej diplomovej práci som sa zaoberal vyhotovením stavebno-technologickej prípravy v rozsahu zariadenia staveniska. Jedná sa o vyhotovenie objektu Liečebného domu Veľká Fatra 2 v Turčianskych Tepliciach. Vo svojej práci sa snažil použiť všetky vedomosti, ktoré som získal počas môjho štúdia. Konkrétne som sa venoval vypracovaniu výkresovej časti v rozsahu zariadenia staveniska pre hrubú stavbu a dokončovacie procesy. Takisto som vypracoval výkres dočasného dopravného značenia a záberu cudzích pozemkov. Ako sprievodné výkresy sú vyhotovené prezentačné výkresy. Je to výkres prezentácie stavby, variantov rozmiestnenia žeriavov a výkres ochrany osôb nezúčastnených na výstavbe záchytnou strieškou. Taktiež som vyhotovil časový plán výstavby VF2 s histogramom pracovníkov. Ďalšou časťou mojej práce je textová časť, ktorej prvým bodom je technická správa k ZS, časový plán je popísaný v technickej správe k časovému plánu bod číslo dva, v bode číslo tri textovej časti som sa zaoberal posúdením ochranných konštrukcii z hľadiska finančných nárokov na ich vyhotovenie.
Key words:diplomová práca, ZS, textová časť

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
sukromne dovody.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited