1. 10. 2020  15:20 Arnold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty
     
     
Publikace          Vedené práce
     
Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Polyfunkčný dom Viktória Bratislava
Autor:
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Vladimír Beňo
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Polyfunkčný dom Viktória Bratislava
Abstrakt:
Diplomovú prácu Polyfunkčný dom Viktória som vypracoval na základe zadania zo dňa 15.2.2010. Stavebno-technologickej príprave sa v poslednej dobe venuje zvýšená pozornosť. Investori vyžadujú nielen čo najkratší čas výstavby, ale aj vysokú kvalitu stavebného diela. Premyslenou prípravou už v projektovej príprave sa dajú tieto okolnosti dosiahnuť. Práve preto som sa v tejto práci zameral na zariadenie staveniska, ktoré som zobrazil v grafickej časti sprevádzanej technickou správou k zariadeniu staveniska. Vypracoval som variantný návrh montážnych prostriedkov s troma možnosťami osadenia na stavenisku. Trvanie výstavby zobrazuje časový plán, podľa ktorého by sa mal riadiť zhotoviteľ, stavebníka informuje o priebehu výstavby. Špecifickou časťou mojej diplomovej práce je využitie solárnej energie pri ohreve TÚV (teplej úžitkovej vody) pre potreby zariadenia staveniska. Chcem poukázať na využitie solárnej energie pri ohreve teplej vody pre zariadenie staveniska. Nakoľko v súčasnosti ceny za energiu stúpajú a čoraz častejšie sa okolie začína zaujímať využívaním prírodných zdrojov, som sa pokúsil navrhnúť solárnu sústavu aj pre túto sféru. Stručne som prešiel návrhom plochy kolektorov a ich počtu, ako aj celej solárnej sústavy. Chcem poukázať na množstvo energie ktoré dokážem ušetriť v jednotlivých mesiacoch, návratnosť ako aj hospodárnosť tejto investície.
Klíčová slova:
Stavenisko, Ohrev teplej vody, Solárne panely, Solárne kolektory

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně