Sep 23, 2019   9:06 a.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Polyfunctional house Viktoria
Written by (author): Ing. Tomáš Morawa
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Vladimír Beňo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný dom Viktória Bratislava
Summary:Diplomovú prácu Polyfunkčný dom Viktória som vypracoval na základe zadania zo dňa 15.2.2010. Stavebno-technologickej príprave sa v poslednej dobe venuje zvýšená pozornosť. Investori vyžadujú nielen čo najkratší čas výstavby, ale aj vysokú kvalitu stavebného diela. Premyslenou prípravou už v projektovej príprave sa dajú tieto okolnosti dosiahnuť. Práve preto som sa v tejto práci zameral na zariadenie staveniska, ktoré som zobrazil v grafickej časti sprevádzanej technickou správou k zariadeniu staveniska. Vypracoval som variantný návrh montážnych prostriedkov s troma možnosťami osadenia na stavenisku. Trvanie výstavby zobrazuje časový plán, podľa ktorého by sa mal riadiť zhotoviteľ, stavebníka informuje o priebehu výstavby. Špecifickou časťou mojej diplomovej práce je využitie solárnej energie pri ohreve TÚV (teplej úžitkovej vody) pre potreby zariadenia staveniska. Chcem poukázať na využitie solárnej energie pri ohreve teplej vody pre zariadenie staveniska. Nakoľko v súčasnosti ceny za energiu stúpajú a čoraz častejšie sa okolie začína zaujímať využívaním prírodných zdrojov, som sa pokúsil navrhnúť solárnu sústavu aj pre túto sféru. Stručne som prešiel návrhom plochy kolektorov a ich počtu, ako aj celej solárnej sústavy. Chcem poukázať na množstvo energie ktoré dokážem ušetriť v jednotlivých mesiacoch, návratnosť ako aj hospodárnosť tejto investície.
Key words:Stavenisko, Ohrev teplej vody, Solárne panely, Solárne kolektory

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited