23. 8. 2019  4:38 Filip
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Ružinovské centrum - polyfunkčný objekt a garážový dom, Ružinov, Bratislava
Autor: Ing. Jozef Havrila
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Peter Letovanec
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Ružinovské centrum - polyfunkčný objekt a garážový dom, Ružinov, Bratislava
Abstrakt:Témou diplomovej práce je návrh realizácie výstavby Ružinovského centra - Polyfunkčný objekt a garážový dom. Obsahom je projekt zariadenia staveniska (PZS), časový plán výstavby a osobitnou súčasťou je návrh riešenia odvodnenia stavebnej jamy. Význam projektu zariadenia staveniska je dôležitý dokument pre zhotoviteľa pri realizácii náročných stavieb. Návrh rieši rozmiestnenie objektov zariadenia staveniska, zaoberá sa použitím technológií výstavby. Grafické znázornenie nám dáva jasný obraz o možnostiach využitia staveniska, návrhu mechanizmov. Časový plán informuje o časovom priebehu prípravy a realizácie výstavby. Dáva nám reálny obraz o postupe prác výstavby , nasadení mechanizácie, množstve pracovníkov a koordinácií prác a profesií. Podľa neho sa zabezpečuje dodávka materiálov. Osobitnou časťou diplomovej práce je riešenie problematiky znižovania hladiny podzemnej vody jej čerpaním. Ide o návrh pri zakladaní objektov pod hladinou podzemnej vody. Diplomová práca sa zaoberá tématikou, ktorá rieši technologické aj technické návrhy prípravy realizačných prác tak, aby práce čo najmenej ovplyvňovali a ohrozovali životné prostredie.
Klíčová slova:čerpanie podzemnej vody, časový plán, príprava realizácie výstavby

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně