Sep 18, 2019   7:55 p.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Ružinovské centrum - polyfunkčný objekt a garážový dom, Ružinov, Bratislava
Written by (author): Ing. Jozef Havrila
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Peter Letovanec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ružinovské centrum - polyfunkčný objekt a garážový dom, Ružinov, Bratislava
Summary:Témou diplomovej práce je návrh realizácie výstavby Ružinovského centra - Polyfunkčný objekt a garážový dom. Obsahom je projekt zariadenia staveniska (PZS), časový plán výstavby a osobitnou súčasťou je návrh riešenia odvodnenia stavebnej jamy. Význam projektu zariadenia staveniska je dôležitý dokument pre zhotoviteľa pri realizácii náročných stavieb. Návrh rieši rozmiestnenie objektov zariadenia staveniska, zaoberá sa použitím technológií výstavby. Grafické znázornenie nám dáva jasný obraz o možnostiach využitia staveniska, návrhu mechanizmov. Časový plán informuje o časovom priebehu prípravy a realizácie výstavby. Dáva nám reálny obraz o postupe prác výstavby , nasadení mechanizácie, množstve pracovníkov a koordinácií prác a profesií. Podľa neho sa zabezpečuje dodávka materiálov. Osobitnou časťou diplomovej práce je riešenie problematiky znižovania hladiny podzemnej vody jej čerpaním. Ide o návrh pri zakladaní objektov pod hladinou podzemnej vody. Diplomová práca sa zaoberá tématikou, ktorá rieši technologické aj technické návrhy prípravy realizačných prác tak, aby práce čo najmenej ovplyvňovali a ohrozovali životné prostredie.
Key words:čerpanie podzemnej vody, časový plán, príprava realizácie výstavby

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited