Sep 21, 2019   3:15 a.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Collector- Mlynské nivy, Bratislava
Written by (author): Ing. Ľudmila Pražienková
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Peter Mitter
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kolektor - Mlynské Nivy, Bratislava
Summary:Abstrakt: Cieľom mojej diplomovej práce je vypracovanie stavebno -- technologického projektu pre stavbu Kolektora- Mlynské Nivy. Kolektor sa nachádza v komunikácii Mlynské Nivy a teda bolo potrebné naplánovať práce tak, aby nedošlo k uzavretiu spomenutej komunikácie. Cieľom špecifického problému je vyhodnotenie vlastností ľahkého kameniva (Liapor) a posúdenie vhodnosti na vnútorné ošetrovanie betónu. Tento spôsob ošetrovania ešte nie je na Slovensku využívaný. Prioritou práce bolo zistiť koľko vlhkosti je ľahké kamenivo schopné naviazať (nasiakavosť) a aké množstvo tejto vlhkosti je schopné uvoľniť (desorpcia). Skúšky sa vykonali na troch frakciách ľahkého kameniva, ktorých výsledky sa ďalej analyzovali. Výsledkom práce je posúdenie vhodnosti jednotlivých frakcií ľahkého kameniva na vnútorné ošetrovanie betónu a stanovenie absolútneho a relatívneho dosahu takéhoto ošetrovania.
Key words:zariadenie staveniska, Kolektor, Lahké kamenivo

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited