23. 9. 2019  12:59 Zdenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Prodekan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Kolektor - Mlynské Nivy, Bratislava
Autor: Ing. Ľudmila Pražienková
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Peter Mitter
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kolektor - Mlynské Nivy, Bratislava
Abstrakt:Abstrakt: Cieľom mojej diplomovej práce je vypracovanie stavebno -- technologického projektu pre stavbu Kolektora- Mlynské Nivy. Kolektor sa nachádza v komunikácii Mlynské Nivy a teda bolo potrebné naplánovať práce tak, aby nedošlo k uzavretiu spomenutej komunikácie. Cieľom špecifického problému je vyhodnotenie vlastností ľahkého kameniva (Liapor) a posúdenie vhodnosti na vnútorné ošetrovanie betónu. Tento spôsob ošetrovania ešte nie je na Slovensku využívaný. Prioritou práce bolo zistiť koľko vlhkosti je ľahké kamenivo schopné naviazať (nasiakavosť) a aké množstvo tejto vlhkosti je schopné uvoľniť (desorpcia). Skúšky sa vykonali na troch frakciách ľahkého kameniva, ktorých výsledky sa ďalej analyzovali. Výsledkom práce je posúdenie vhodnosti jednotlivých frakcií ľahkého kameniva na vnútorné ošetrovanie betónu a stanovenie absolútneho a relatívneho dosahu takéhoto ošetrovania.
Kľúčové slová:zariadenie staveniska, Kolektor, Lahké kamenivo

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene