1. 10. 2020  2:36 Arnold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výuka
     
     Orgány     
Vedené práce
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Kolektor - Mlynské Nivy, Bratislava
Autor: Ing. Ľudmila Pražienková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Peter Mitter
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Kolektor - Mlynské Nivy, Bratislava
Abstrakt:
Abstrakt: Cieľom mojej diplomovej práce je vypracovanie stavebno -- technologického projektu pre stavbu Kolektora- Mlynské Nivy. Kolektor sa nachádza v komunikácii Mlynské Nivy a teda bolo potrebné naplánovať práce tak, aby nedošlo k uzavretiu spomenutej komunikácie. Cieľom špecifického problému je vyhodnotenie vlastností ľahkého kameniva (Liapor) a posúdenie vhodnosti na vnútorné ošetrovanie betónu. Tento spôsob ošetrovania ešte nie je na Slovensku využívaný. Prioritou práce bolo zistiť koľko vlhkosti je ľahké kamenivo schopné naviazať (nasiakavosť) a aké množstvo tejto vlhkosti je schopné uvoľniť (desorpcia). Skúšky sa vykonali na troch frakciách ľahkého kameniva, ktorých výsledky sa ďalej analyzovali. Výsledkom práce je posúdenie vhodnosti jednotlivých frakcií ľahkého kameniva na vnútorné ošetrovanie betónu a stanovenie absolútneho a relatívneho dosahu takéhoto ošetrovania.
Klíčová slova:
zariadenie staveniska, Kolektor, Lahké kamenivo

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně