Oct 16, 2019   0:07 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hotel Žabotova, Bratislava
Written by (author): Ing. Miroslav Žák
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hotel Žabotova, Bratislava
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je návrh a postup výstavby konkrétnej stavby Hotel Žabotova v Bratislave, so zariadením staveniska, časovým plánom. Prvá časť práce je venovaná návrhu a vytvorenia projektu organizácie výstavby. Obsahuje návrh zdvíhacích zariadení, návrh zariadenia staveniska, postup výstavby. V druhej časti sa venujem časovému plánu výstavby hotela na Žabotovej ulici. Tieto dve časti slúžia ako projekt na zabezpečenie plynulosti výstavby a časových termínov. Tretia časť diplomovej práce je zameraná na špecifický problém staveniskových komunikácii a návrhu a tvorbu oblúkov resp. zákrut na staveniskových komunikáciách. Návrh oblúkov a zákrut by sa mohol použiť ako pomôcka projektantom pri návrhu staveniskový komunikácií pri tvorbe projektu organizácie výstavby.
Key words:Hotel Žabotova, Zariadenie staveniska, Staveniskové komunikácie

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
bez udania dôvodu.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited