24. 8. 2019  8:43 Bartolomej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Obytný súbor Zátvor II Trnava
Autor: Ing. Tomáš Ondričko
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Sedláček
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Obytný súbor Zátvor II Trnava
Abstrakt:V dnešnej dobe sú na proces realizácie stavby po stránke dĺžky trvania výstavby, kvality vyhotovenia a spotreby finančných nákladov kladené vysoké požiadavky. Pre splnenie všetkých kritérií je dôležité vypracovanie kvalitnej stavebno -- technologickej prípravy stavby, ktorá bude slúžiť zhotoviteľovi na zoptimalizovanie, zefektívnenie a skvalitnenie procesu výstavby. V diplomovej práci som vypracoval vybrané časti stavebno -- technologického projektu stavby v rozsahu: Technická spáva k zariadeniu staveniska a výkresovú dokumentáciu zariadenia staveniska k HSV a zemným prácam. Tie slúžia zhotoviteľovi ako podklad pre správne zvolenie a umiestnenie zariadenia staveniska. Pri spracovaní časového plánu výstavby, ktorý som spracoval vo forme harmonogramu výstavby, histogramu pracovníkov a nasadenia mechanizmov som sa zameral na pomoc zefektívniť plánovanie jednotlivých procesov a možnosť časovej kontroly výstavby. Riešením možnosti využitia solárnej energie na zabezpečenie obytných kontajnerov zariadenia staveniska elektrickou energiou som chcel prispieť k snahe o zvýšenie vplyvu na ochranu životného prostredia. Pri aplikovaní poznatkov som vytvoril predbežný návrhový diagram, ktorý môže pomôcť zhotoviteľovi pri rozhodovaní o použití tohto systému na stavenisku.
Klíčová slova:Zariadenie staveniska, Solárna energia, Fotovoltaika

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
Bez udania dôvodu.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně