Oct 24, 2020   0:31 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)

     Lesson
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multi-functional center Mierová-Pearl of Ružinov
Written by (author):
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Daniel Bukov
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Polyfunkčné centrum Mierová - Perla Ružinova, Bratislava
Summary:
Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie vybraných častí stavebno- technologickej prípravy pre obytný blok SO 01 Polyfunkčné centrum Mierová- Perla Ružinova, a to konkrétne: - Technická správa zariadenia staveniska, - Výkresy zariadenia staveniska pre spodnú stavbu a HSV práce, - Výkresy dopravnej situácie na stavenisku, pred vjazdom na stavenisko a Dočasné zábery verejných plôch, - Časový plán výstavby. V špecifickej časti som sa zamerala na spôsob urýchľovania tvrdnutia betónu pomocou elektrického ohrevu. Cieľom práce bolo porovnanie rýchlosti výstavby a ekonomickej efektívnosti pri realizovaní výstavby pomocou bežných betonárskych postupov a pri urýchlení výstavby elektroohrevom. Práca je aplikovaná na Polyfunkčné centrum Mierová- Perla Ružinova. Práca vychádza zo vstupných podmienok, ako vonkajšia teplota prostredia, množstvo vyhrievaného čerstvého betónu, dĺžka výstavby ai. Záverom je zhodnotenie dĺžky výstavby pri oboch metódach a hlavne finančné výstupy, keďže nezanedbateľné položky pri urýchľovaní tvrdnutia betónu elektroohrevom, sú náklady na elektrickú energiu, spotrebovaný materiál a prácu špeciálnych robotníkov. Snahou bolo prezentovať jeden z možných spôsobov urýchľovania tvrdnutia betónu a poukázať na jeho výhody a nevýhody.
Key words:
Zariadenie staveniska, Časový plán výstavby, Urýchľovanie tvrdnutia betónu elektroohrevom

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 2 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited