24. 10. 2020  0:41 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)

     
          Orgány
     
Vedené práce          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Polyfunkčné centrum Mierová - Perla Ružinova, Bratislava
Autor:
Ing. Lenka Benková
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:
Ing. Daniel Bukov
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Polyfunkčné centrum Mierová - Perla Ružinova, Bratislava
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie vybraných častí stavebno- technologickej prípravy pre obytný blok SO 01 Polyfunkčné centrum Mierová- Perla Ružinova, a to konkrétne: - Technická správa zariadenia staveniska, - Výkresy zariadenia staveniska pre spodnú stavbu a HSV práce, - Výkresy dopravnej situácie na stavenisku, pred vjazdom na stavenisko a Dočasné zábery verejných plôch, - Časový plán výstavby. V špecifickej časti som sa zamerala na spôsob urýchľovania tvrdnutia betónu pomocou elektrického ohrevu. Cieľom práce bolo porovnanie rýchlosti výstavby a ekonomickej efektívnosti pri realizovaní výstavby pomocou bežných betonárskych postupov a pri urýchlení výstavby elektroohrevom. Práca je aplikovaná na Polyfunkčné centrum Mierová- Perla Ružinova. Práca vychádza zo vstupných podmienok, ako vonkajšia teplota prostredia, množstvo vyhrievaného čerstvého betónu, dĺžka výstavby ai. Záverom je zhodnotenie dĺžky výstavby pri oboch metódach a hlavne finančné výstupy, keďže nezanedbateľné položky pri urýchľovaní tvrdnutia betónu elektroohrevom, sú náklady na elektrickú energiu, spotrebovaný materiál a prácu špeciálnych robotníkov. Snahou bolo prezentovať jeden z možných spôsobov urýchľovania tvrdnutia betónu a poukázať na jeho výhody a nevýhody.
Kľúčové slová:
Zariadenie staveniska, Časový plán výstavby, Urýchľovanie tvrdnutia betónu elektroohrevom

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 2 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene