16. 10. 2019  7:49 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Prodekan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bytový komplex Devínsky dvor
Autor: Ing. Zdeněk Rus
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový komplex Devínsky dvor
Abstrakt:Dobré projektovanie stavby nemusí samozrejme znamenať kvalitný projekt. Kvôli udržaniu nielen dobrého mena ale ja postavanie na trhu si firmy dávajú veľký pozor pri vypracovávaní stavebno-technickej prípravy. Otázka šetrenia financií na stavbe je čoraz aktuálnejšia, ak vedie k zhoršeniu kvality, v prvom rade na ňu dopláca samotný kupujúci. Napravenie chyby býva drahšie a dlhšie ako na prvý pohľad drahšie riešenie. Vo svojej práci som sa snažil vytvoriť správny návrh zariadenia staveniska, zásobovania a skladovania materiálu, pri použití znalostí počítačových programov, ale aj jednoduchého zmýšľania, ktoré viedlo k ušetreniu financií a vyvarovaniu sa chýb. Dobre vypracovaná technická správa s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nám skvalitňuje pracovné prostredie, robotníci sa cítia bezpečnejšie na pracovisku nás vyvaruje úrazom v horšej situácii smrteľným. V kapitole špeciálneho problému som sa venoval uplatneniu popolčekov v občianskej výstavbe. Nahradenie časti cementu popolom v prvom rade šetrí financie a v druhom predlžuje začiatok tuhnutia čerstvej betónovej zmesi Jednotlivé percentuálne zámeny som sledoval v laboratóriu a moje výsledky sú zhrnuté v tretej kapitole pod názvom : Analýza vývoja parametrov popolčekov v čase a jej uplatnenie v občianskej výstavbe.
Kľúčové slová:Bytový, dom, Devínsky dvor

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
bez udania dôvodu.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene