15. 10. 2019  23:02 Terézia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Prodekan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bytový dom Alexis, Trnava
Autor: Ing. Ivana Ištvanová, PhD.
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Peter Letovanec
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom Alexis, Trnava
Abstrakt:Témou mojej diplomovej práce je návrh stavebno-technologickej prípravy v rozsahu zariadenia staveniska na Bytovom dome Alexis na Tatranskej ulici v Trnave. Súčasťou tejto práca je návrh montážnych mechanizmov, situácia zariadenia staveniska pre zemné práce, situácia zariadenia staveniska pre hrubú stavbu, časový plán výstavby s histogramom pracovníkov, dopravná situácia a osobitnú časť tvorí špecifická téma centrálna jedáleň pre zabezpečenie výstavby. V prvej časti som riešila rozmiestnenie objektov zariadenia staveniska počas realizácie zemných prác a hrubej stavby. Na základe výpočtov uvedených v technickej správe som graficky znázornila celú problematiku vo výkresoch. V druhej časti som riešila centrálnu jedálne pre zabezpečenie výstavby, kde som navrhla dva druhy jedálni a to jedáleň s výrobou funkciou a jedáleň s funkciou dovozu hotového jedla. Pre každú jedáleň som vyčíslila náklady, tržby a zisk alebo strata pre 200, 350 a 500 stravníkov. Po odpočítaní nákladov z tržieb za jednotlivé roky pri rôznych jedálňach vyšiel zisk alebo strata za jednotlivé roky počas prevádzky. Výsledkom celej práce je zistenie vhodného počtu stravníkov pri obidvoch jedálňach a dva grafy vyčíslujúce ziskovosť jedálne v závislosti od doby prevádzky a počtu stravníkov.
Kľúčové slová:zariadenie staveniska, bytový dom, centrálna jedáleň pre zabezpečenie výstavby

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene