1. 10. 2020  23:29 Arnold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty
     
Výuka     
     
Orgány
     
Vedené práce
     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Bytový dom Alexis, Trnava
Autor:
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Peter Letovanec
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Bytový dom Alexis, Trnava
Abstrakt:Témou mojej diplomovej práce je návrh stavebno-technologickej prípravy v rozsahu zariadenia staveniska na Bytovom dome Alexis na Tatranskej ulici v Trnave. Súčasťou tejto práca je návrh montážnych mechanizmov, situácia zariadenia staveniska pre zemné práce, situácia zariadenia staveniska pre hrubú stavbu, časový plán výstavby s histogramom pracovníkov, dopravná situácia a osobitnú časť tvorí špecifická téma centrálna jedáleň pre zabezpečenie výstavby. V prvej časti som riešila rozmiestnenie objektov zariadenia staveniska počas realizácie zemných prác a hrubej stavby. Na základe výpočtov uvedených v technickej správe som graficky znázornila celú problematiku vo výkresoch. V druhej časti som riešila centrálnu jedálne pre zabezpečenie výstavby, kde som navrhla dva druhy jedálni a to jedáleň s výrobou funkciou a jedáleň s funkciou dovozu hotového jedla. Pre každú jedáleň som vyčíslila náklady, tržby a zisk alebo strata pre 200, 350 a 500 stravníkov. Po odpočítaní nákladov z tržieb za jednotlivé roky pri rôznych jedálňach vyšiel zisk alebo strata za jednotlivé roky počas prevádzky. Výsledkom celej práce je zistenie vhodného počtu stravníkov pri obidvoch jedálňach a dva grafy vyčíslujúce ziskovosť jedálne v závislosti od doby prevádzky a počtu stravníkov.
Klíčová slova:zariadenie staveniska, bytový dom, centrálna jedáleň pre zabezpečenie výstavby

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně