Sep 21, 2019   7:10 p.m. Matúš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Apartment house Alexis
Written by (author): Ing. Ivana Ištvanová, PhD.
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Peter Letovanec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom Alexis, Trnava
Summary:Témou mojej diplomovej práce je návrh stavebno-technologickej prípravy v rozsahu zariadenia staveniska na Bytovom dome Alexis na Tatranskej ulici v Trnave. Súčasťou tejto práca je návrh montážnych mechanizmov, situácia zariadenia staveniska pre zemné práce, situácia zariadenia staveniska pre hrubú stavbu, časový plán výstavby s histogramom pracovníkov, dopravná situácia a osobitnú časť tvorí špecifická téma centrálna jedáleň pre zabezpečenie výstavby. V prvej časti som riešila rozmiestnenie objektov zariadenia staveniska počas realizácie zemných prác a hrubej stavby. Na základe výpočtov uvedených v technickej správe som graficky znázornila celú problematiku vo výkresoch. V druhej časti som riešila centrálnu jedálne pre zabezpečenie výstavby, kde som navrhla dva druhy jedálni a to jedáleň s výrobou funkciou a jedáleň s funkciou dovozu hotového jedla. Pre každú jedáleň som vyčíslila náklady, tržby a zisk alebo strata pre 200, 350 a 500 stravníkov. Po odpočítaní nákladov z tržieb za jednotlivé roky pri rôznych jedálňach vyšiel zisk alebo strata za jednotlivé roky počas prevádzky. Výsledkom celej práce je zistenie vhodného počtu stravníkov pri obidvoch jedálňach a dva grafy vyčíslujúce ziskovosť jedálne v závislosti od doby prevádzky a počtu stravníkov.
Key words:zariadenie staveniska, bytový dom, centrálna jedáleň pre zabezpečenie výstavby

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited