Sep 22, 2019   10:00 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Apartment house
Written by (author): Ing. Martina Šuchová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný dom Leškova ul., Bratislava
Summary:Za cieľ mojej diplomovej práce som si stanovila vypracovanie stavebno-technologického projektu pre realizáciu stavby "Bytový dom Leškova ulica Bratislava" a rozdelila som ho do 3 častí: Projekt organizácie výstavby. Časový plán. Špecifický problém: Návrh opatrení pre protipožiarny zásah na stavenisku. Projekt organizácie výstavby zahŕňa zariadenie staveniska, opis stavebného objektu, postupy prác, termínové podmienky realizácie stavebného diela, dodržanie noriem a zákonov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrana životného prostredia, atď. Časový plán výstavby sa skladá z harmonogramu výstavby, histogramu pracovníkov a technickej správy. Ako špecifickú tému som si vybrala a spracovala "Návrh opatrení na protipožiarny zásah na stavenisku Bytový dom Leškova ulica Bratislava." Diplomovú prácu som vypracovala s cieľom kvalitnej výstavby stavebného objektu, ktorý je tiež podmienený ako správnou organizáciou tak aj funkčnou prevádzkou.
Key words:Časový plán, Návrh opatrení pre protipožiarny zásah na stavenisku, Projekt organizácie výstavby

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited