18. 9. 2019  20:02 Eugénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Prodekan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Polyfunkčný dom Leškova ul., Bratislava
Autor: Ing. Martina Šuchová
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Polyfunkčný dom Leškova ul., Bratislava
Abstrakt:Za cieľ mojej diplomovej práce som si stanovila vypracovanie stavebno-technologického projektu pre realizáciu stavby "Bytový dom Leškova ulica Bratislava" a rozdelila som ho do 3 častí: Projekt organizácie výstavby. Časový plán. Špecifický problém: Návrh opatrení pre protipožiarny zásah na stavenisku. Projekt organizácie výstavby zahŕňa zariadenie staveniska, opis stavebného objektu, postupy prác, termínové podmienky realizácie stavebného diela, dodržanie noriem a zákonov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrana životného prostredia, atď. Časový plán výstavby sa skladá z harmonogramu výstavby, histogramu pracovníkov a technickej správy. Ako špecifickú tému som si vybrala a spracovala "Návrh opatrení na protipožiarny zásah na stavenisku Bytový dom Leškova ulica Bratislava." Diplomovú prácu som vypracovala s cieľom kvalitnej výstavby stavebného objektu, ktorý je tiež podmienený ako správnou organizáciou tak aj funkčnou prevádzkou.
Kľúčové slová:Časový plán, Návrh opatrení pre protipožiarny zásah na stavenisku, Projekt organizácie výstavby

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene