1. 10. 2020  3:54 Arnold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

          
     
Orgány     
Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Polyfunkčný dom Leškova ul., Bratislava
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:
Ing. Martin Greguš, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Polyfunkčný dom Leškova ul., Bratislava
Abstrakt:
Za cieľ mojej diplomovej práce som si stanovila vypracovanie stavebno-technologického projektu pre realizáciu stavby "Bytový dom Leškova ulica Bratislava" a rozdelila som ho do 3 častí: Projekt organizácie výstavby. Časový plán. Špecifický problém: Návrh opatrení pre protipožiarny zásah na stavenisku. Projekt organizácie výstavby zahŕňa zariadenie staveniska, opis stavebného objektu, postupy prác, termínové podmienky realizácie stavebného diela, dodržanie noriem a zákonov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrana životného prostredia, atď. Časový plán výstavby sa skladá z harmonogramu výstavby, histogramu pracovníkov a technickej správy. Ako špecifickú tému som si vybrala a spracovala "Návrh opatrení na protipožiarny zásah na stavenisku Bytový dom Leškova ulica Bratislava." Diplomovú prácu som vypracovala s cieľom kvalitnej výstavby stavebného objektu, ktorý je tiež podmienený ako správnou organizáciou tak aj funkčnou prevádzkou.
Klíčová slova:
Časový plán, Návrh opatrení pre protipožiarny zásah na stavenisku, Projekt organizácie výstavby

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně