Sep 20, 2019   5:58 p.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:GALA Residence, Galanta
Written by (author): Ing. Ľubomír Vlk
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Veronika Jendeková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:GALA Residence, Galanta
Summary:Stavba je ľudské dielo pevne spojené so zemou, postavené stavebnými prácami z rozmanitých stavebných materiálov, pomocou rôznych technológií, alebo tradičných alebo inovatívnych. Sledovanie procesu výstavby je veľmi zaujímavé od začiatku prípravy až po ukončenie samotnej realizácie. Práve na prípravnú fázu, na plánovanie stavby sa v súčasnej dobe kladie väčší dôraz ako v minulosti. Kvalitná príprava pomáha urýchliť proces výstavby, znížiť celkové náklady a skvalitniť stavebný proces. Cieľom mojej práce bolo vypracovať vybrané časti stavebno -- technologického riešenia pre výstavbu obytného súboru Gala Residence na ulici Clementisove sady v Galante. Obytný súbor je tvorený dvomi bytovými domami -- blok A, blok B. Vo výstavbe sa uvažuje aj s prislúchajúcimi stavebnými objektmi ako sú : prípojky, prekládky, ohradenia, komunikácie. Záverečná práca sa skladá z troch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na projekt organizácie výstavby. Skladá sa z textovej časti -- technická správa a výkresovej časti. V druhej kapitole ja zachytený časový plán výstavby spolu s histogramom počtu pracovníkov spracovaný v programe MS Project. Tretia časť rieši špecifický problém, optimalizáciu návrhu prípojky elektrickej energie pre stavenisko. Problematika je poňatá z hľadiska určenia kritérií pre budovanie prípojky elektrickej energie a určenia prípadov kde, kedy a za akých podmienok sa oplatí budovať trafostanica pre potreby staveniska.
Key words:stavba, trafostanica, práca

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited