1. 10. 2020  13:41 Arnold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

     
          Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
REDING TOWER II, Bratislava
Autor:
Ing. Andrej Šimek
Pracoviště:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Sedláček
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
REDING TOWER II, Bratislava
Abstrakt:
Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovať projekt zariadenia staveniska a časový plán výstavby pre konkrétny objekt. Súčasťou diplomovej práce bolo tiež riešenie konkrétneho špecifického problému resp. témy. V projekte zariadenia staveniska som vo forme technickej správy a výkresov riešil rozmiestnenie a návrh zariadenia staveniska počas výstavby administratívneho centra REDING TOWER II. Zariadenie staveniska som navrhol pre dve etapy výstavby: hrubú stavbu a zemné práce. Pri návrhu zariadenia staveniska som vo forme osobitného výkresu tiež riešil návrh montážnych prostriedkov. Časový plán výstavby som vypracoval pre objekty SO 01 a SO 02 administratívneho centra REDING TOWER II. Časový plán som vypracoval vo forme harmonogramu procesov, v ktorom je aj prehľadne vykreslené nasadenie hlavnej mechanizácie počas výstavby. K časovému plánu som vypracoval prehľadný histogram pracovníkov. V špecifickej téme diplomovej práce som sa venoval overovaniu účinnosti vnútorného ošetrovania betónu saturovaným ľahkým kamenivom. Riešenie tejto témy zahŕňalo skúšky v laboratóriách a spracovanie výsledkov.
Klíčová slova:
REDING, zariadenie, projekt

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníPřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně