Sep 22, 2019   8:33 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:REDING TOWER II, Bratislava
Written by (author): Ing. Andrej Šimek
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:REDING TOWER II, Bratislava
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovať projekt zariadenia staveniska a časový plán výstavby pre konkrétny objekt. Súčasťou diplomovej práce bolo tiež riešenie konkrétneho špecifického problému resp. témy. V projekte zariadenia staveniska som vo forme technickej správy a výkresov riešil rozmiestnenie a návrh zariadenia staveniska počas výstavby administratívneho centra REDING TOWER II. Zariadenie staveniska som navrhol pre dve etapy výstavby: hrubú stavbu a zemné práce. Pri návrhu zariadenia staveniska som vo forme osobitného výkresu tiež riešil návrh montážnych prostriedkov. Časový plán výstavby som vypracoval pre objekty SO 01 a SO 02 administratívneho centra REDING TOWER II. Časový plán som vypracoval vo forme harmonogramu procesov, v ktorom je aj prehľadne vykreslené nasadenie hlavnej mechanizácie počas výstavby. K časovému plánu som vypracoval prehľadný histogram pracovníkov. V špecifickej téme diplomovej práce som sa venoval overovaniu účinnosti vnútorného ošetrovania betónu saturovaným ľahkým kamenivom. Riešenie tejto témy zahŕňalo skúšky v laboratóriách a spracovanie výsledkov.
Key words:REDING, zariadenie, projekt

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited