Oct 22, 2020   5:39 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts
     
Lesson
     
Publications
     
Bodies     Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Metodika návrhu vonkajšieho staveniskového osvetlenia
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:doc. Ing. Michal Božík, PhD.
Opponent 2:
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Metodika polyoptimálneho návrhu vonkajšieho staveniskového osvetlenia
Summary:
V súčasnosti rastú nároky na prípravu stavby a to aj z hľadiska vytvorenia vhodných pracovných podmienok umožňujúcich realizovať stavebné práce bezpečne a v požadovanej kvalite. Dizertačná práca sa venuje problematike vonkajšieho osvetlenia pre potreby staveniskovej výroby a staveniskovej prevádzky. Hlavným cieľom dizertačnej práce bolo vytvoriť návrh metodiky polyoptimálneho vonkajšieho staveniskového osvetlenia, ktorý slúži pre zovšeobecnenie svetlotechnických výpočtov. Cieľ bol naplnený prostredníctvom vytvorenia vlastného výpočtového modelu, ktorý pozostával zo základných krokov. V závere dizertačnej práce som sa zameral na overenie výpočtového modelu v praxi,ktorý som preukázal na troch vybraných stavbách. Je potrebné dodať, že navrhnutý model nenahrádza podrobné výpočty z oblasti svetlotechniky.
Key words:
vonkajšie osvetlenie, stavenisko, osvetlenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited