Oct 14, 2019   5:41 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Multidimensional Planning of a Construction
Written by (author): Ing. Tomáš Funtík, PhD.
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Ivan Hyben, PhD.
Opponent 3:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Viacdimenzionálne plánovanie výstavby
Summary:V dnešnom svete neustáleho pokroku a rozvoja technológií sa postupom času výrazne menia podmienky na trhu. S neustálym tlakom na zvyšovanie kvality a znižovanie ceny sa stretávame nielen v stavebníctve. Tieto náročné úlohy je možné zvládnuť pomocou inovatívnych prístupov, systémov a v neposlednom rade, za pomoci výpočtovej techniky a kvalitného softvérového vybavenia. V práci sa preto zameriavam na štúdium tohto prístupu a osvojenia si jeho základných princípov za účelom následnej aplikácie do stavebno-technologickej praxe, konkrétne využitia systémového prístupu BIM ako vhodného nástroja pre automatizovaný návrh vežového žeriava. Výsledkom je metodika riešenej problematiky a automatizácia celého procesu pomocou špecializovaného softvéru.
Key words:zariadenie staveniska, bim, žeriavy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited