Sep 15, 2019   8:11 a.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Ing. Vladimír Badura
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Peter Guoth
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Moja záverečná práca bakalárskeho štúdia pozostáva z troch kapitol. Cieľom v prvej kapitole bolo čo najefektívnejšie navrhnúť a opísať plán organizácie a časový plán, ktorých kvalitné spracovanie a dodržiavanie môže v dnešnej dobe ušetriť nielen čas ale aj financie. Projekt organizácie výstavby obsahuje podrobnú technickú správu s návrhom zariadenia staveniska. Grafickým výstupom je situácia k projektu organizácie výstavby. Stavebno-technologický postup je riešený v časovom pláne, ktorý obsahuje dĺžku trvania jednotlivých úkonov a návrh požitých mechanizmov. Taktiež sa v tejto časti zaoberám aj spracovaním technologického predpisu pre debnenie stropnej konštrukcie, v ktorej opisujem debnenie a oddebnenie stropnej konštrukcie systémovým debnením PERI MULTIFLEX. Druhá kapitola je venovaná návrhu konštrukčného systému bytového domu. V poslednej kapitole som sa zaoberal statickým návrhom rozmerov základných nosných prvkov a taktiež návrhom výstuže schodiska.
Key words:debnenie, strop, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited