Sep 22, 2019   5:35 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Ing. Pavel Kopča
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Peter Guoth
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Vypracovaná záverečná práca sa skladá z dvoch častí, a to časť (POV) projekt organizácie výstavby a časť zahŕňajúca vypracovanie technologického predpisu ku téme debnenie monolitickej stropnej konštrukcie systémom PERI MULTIFLEX. Záverečná práca bola vypracovaná za účelom navrhnutia efektívneho postupu výstavby pre daný bytový dom a technologického predpisu k téme debnenia monolitickej stropnej dosky. Prvá časť, projekt organizácie výstavby, sa zameriava na efektívny postup realizácie hrubej stavby bytového domu a obsahuje textovú časť a grafické prílohy (časový plán výstavby a výkres situácie zariadenia staveniska). Druhá časť, technologický predpis, je zameraná na optimálne riešenie realizácie debnenia pre monolitickú stropnú dosku systémom PERI MULTIFLEX. Skladá sa z textovej časti a grafických príloh (výkresov nosníkov a preglejok daného debniaceho systému).
Key words:POV, Debnenie, Technologický predpis

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited