Sep 22, 2019   10:55 p.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional building Starohájska, Trnava
Written by (author): Ing. Michaela Hudeková
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný objekt Starohájska, Trnava.
Summary:V mojej diplomovej práci som vypracovávala projekt zariadenia staveniska pre dve etapy výstavby, návrh montážnych mechanizmov, časový plán výstavby a histogram pracovníkov. Riešila som aj skladovacie plochy na stavenisku a dopravnú situáciu. V rámci špecifického problému som sa zaoberala zmeraním skutočných hodnôt osvetlenosti halogénových 1000 W svietidiel osadených vo výške 3 m na vežovom žeriave. Na základe vyhodnotenia nameraných hodnôt som zvolila nový návrh svetelnej sústavy, ktorý zohľadňuje potrebný počet svietidiel s ohľadom na výšku osadenia a uhlu natočenia svietidiel.
Key words:časový plán, staveniskové osvetlenie, zariadenie staveniska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited