Oct 16, 2019   0:02 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Flat houses, Dolnomajerská, Sereď
Written by (author): Ing. Marek Forró
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytové domy, Dolnomajerská, Sereď
Summary:V diplomovej práci som sa zaoberal návrhom zariadenia staveniska pre hrubú stavbu i dokončovacie procesy. Ďalej som sa snažil čo najefektívnejšie navrhnúť montážny prostriedok -- žeriav, či sprehľadniť dopravné trasy zo staveniska na skládky a pod. V časovom pláne som zase navrhol činnosti tak, aby nevznikali zbytočné prestávky a počet pracovníkov bol vyrovnaný. Špecifický problém spočíval v odstraňovaní azbestových stavebných konštrukcií. Metódu odstraňovania možno použiť aj v iných prípadoch odstraňovania azbestu. Azbest patrí medzi nebezpečné druhy odpadov a jeho odstraňovanie zo stavieb môžu vykonávať iba špecializované firmy, ktorých pracovníci musia pri práci dodržiavať prísne bezpečnostné predpisy. Moja práca venovaná tejto problematike je preto dobrým návodom na manipuláciu s azbestom.
Key words:zariadenie staveniska, spevnené plochy, azbest

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited