21. 10. 2019  3:03 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Prodekan - Stavebná fakulta

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bytové domy, Dolnomajerská, Sereď
Autor: Ing. Marek Forró
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Sedláček
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytové domy, Dolnomajerská, Sereď
Abstrakt:V diplomovej práci som sa zaoberal návrhom zariadenia staveniska pre hrubú stavbu i dokončovacie procesy. Ďalej som sa snažil čo najefektívnejšie navrhnúť montážny prostriedok -- žeriav, či sprehľadniť dopravné trasy zo staveniska na skládky a pod. V časovom pláne som zase navrhol činnosti tak, aby nevznikali zbytočné prestávky a počet pracovníkov bol vyrovnaný. Špecifický problém spočíval v odstraňovaní azbestových stavebných konštrukcií. Metódu odstraňovania možno použiť aj v iných prípadoch odstraňovania azbestu. Azbest patrí medzi nebezpečné druhy odpadov a jeho odstraňovanie zo stavieb môžu vykonávať iba špecializované firmy, ktorých pracovníci musia pri práci dodržiavať prísne bezpečnostné predpisy. Moja práca venovaná tejto problematike je preto dobrým návodom na manipuláciu s azbestom.
Kľúčové slová:zariadenie staveniska, spevnené plochy, azbest

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene