1. 10. 2020  4:33 Arnold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

          Publikace     Orgány
     
Vedené práce
     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Bytové domy, Dolnomajerská, Sereď
Autor:
Pracoviště:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Tomáš Sedláček
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bytové domy, Dolnomajerská, Sereď
Abstrakt:V diplomovej práci som sa zaoberal návrhom zariadenia staveniska pre hrubú stavbu i dokončovacie procesy. Ďalej som sa snažil čo najefektívnejšie navrhnúť montážny prostriedok -- žeriav, či sprehľadniť dopravné trasy zo staveniska na skládky a pod. V časovom pláne som zase navrhol činnosti tak, aby nevznikali zbytočné prestávky a počet pracovníkov bol vyrovnaný. Špecifický problém spočíval v odstraňovaní azbestových stavebných konštrukcií. Metódu odstraňovania možno použiť aj v iných prípadoch odstraňovania azbestu. Azbest patrí medzi nebezpečné druhy odpadov a jeho odstraňovanie zo stavieb môžu vykonávať iba špecializované firmy, ktorých pracovníci musia pri práci dodržiavať prísne bezpečnostné predpisy. Moja práca venovaná tejto problematike je preto dobrým návodom na manipuláciu s azbestom.
Klíčová slova:
zariadenie staveniska, spevnené plochy, azbest

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně