Sep 18, 2019   10:11 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Polyfunctional object Arcos Lamač
Written by (author): Ing. Marianna Vyšvaderová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný objekt, Arcos, Lamač
Summary:V mojej diplomovej práci som riešila návrh stavebno-technologickej prípravy v rozsahu zariadenia staveniska pre polyfunkčný objekt Arcos Lamač, ktorý je projektovaný na nároží ulíc Bakošova a Na Barine. Diplomová práca obsahuje variantný návrh montážnych prostriedkov, situáciu zariadenia staveniska pre hrubú stavbu, situáciu zariadenie staveniska pre zemné práce, situáciu spevnených plôch, dopravnú situáciu, situáciu organizácie dopravy, časový plán, histogrami pracovníkov a špecifický problém, ktorý sa zaoberal technológiou rekonštrukcie inštalačných jadier. V prvej časti mojej diplomovej práce som vyhotovila projekt zariadenia staveniska, v ktorom som riešila umiestnenie objektov ZS počas výstavby hrubej stavby a počas realizácie zemných prác. Výpočty uvedené v technickej správe mi slúži na grafické znázornenie celej problematiky zariadenia staveniska. V druhej časti som riešila časový plán výstavby stavebných objektov. Obsahuje časový plán, histogrami pracovníkov, graf nasadenia hlavnej mechanizácie a technickú správu. V tretej časti som zaoberala rekonštrukciou inštalačných jadier v polyfunkčnom objekte Arcos Lamač v rámci plánovanej obnovy budovy.
Key words:Projekt zariadenie staveniska, Časový plán výstavby, Technológia rekonštrukcie inštalačných jadier

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited