Sep 17, 2019   4:44 a.m. Olympia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author): Ing. Tomáš Volf
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Peter Guoth
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Daná záverečná práca je zložená z dvoch častí, prvá časť je projekt organizácie výstavby (POV) a druhá časť je zameraná na technologický predpis k debneniu monolitickej stropnej konštrukcie systémom PERI MULTIFLEX. Záverečná práca bakalárskeho štúdia je vypracovaná tak, aby bol navrhnutý čo najefektívnejší postup pri výstavbe hrubej stavby daného bytového domu s použitím systému PERI MULTIFLEX pri debnení monolitickej stropnej konštrukcie. V prvej časti, ktorá zahŕňa projekt organizácie výstavby sa nachádza textová časť ako aj výkresová dokumentácia ( výkres situácie zariadenia staveniska a časový plán zameraný na hrubú stavbu). V druhej časti, ktorá zahŕňa samotný technologický predpis debnenia stropnej konštrukcie systémom PERI MULTIFLEX sa nachádza textová časť a takisto aj výkresová dokumentácia ( výkres nosníkov a výkres preglejok danej použitej technológie). Taktiež je v druhej časti aj technická správa zo statiky a technická správa z KPS pre daný bytový dom.
Key words:stavenisko, bytový dom, debnenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited