Oct 24, 2020   0:05 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

     Lesson
     
Publications     
     
Supervised theses
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Residential complex Agátky, Stupava
Written by (author):
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Martin Greguš
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Obytný súbor Agátky, Stupava.
Summary:
Témou mojej diplomovej práce je návrh stavebno-technologickej prípravy v rozsahu zariadenia staveniska pre obytný súbor Agátky v Stupave a riešenie konkrétnej špecifickej témy. Súčasťou práce je aj návrh montážnych mechanizmov, situácia zariadenia staveniska pre zemné práce a pre hrubú stavbu, časový plán výstavby, histogram pracovníkov, situácia spevnených plôch, dopravná situácia a situácia organizácie dopravy. V projekte zariadenia staveniska som riešila rozmiestnenie objektov počas realizácie zemných prác a hrubej stavby. Na základe výpočtov uvedených v technickej správe som graficky znázornila celú problematiku vo výkresoch. Časový plán som vypracovala vo forme harmonogramu procesov, v ktorom je aj vykreslené nasadenie hlavnej mechanizácie počas výstavby. V špecifickej téme diplomovej práce som sa venovala výberom vhodného spôsobu obnovy kanalizačných stôk pomocou bezvýkopových metód Insituform a Relining. Súčasťou práce je aj situácia realizácie bezvýkopovej technológie a dopravná situácia.
Key words:
obytný súbor, bezvýkopové metódy, projekt zariadenie staveniska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited