24. 10. 2020  0:30 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikačné číslo: 2751
Univerzitný e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty
     
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Obytný súbor Agátky, Stupava.
Autor:
Pracovisko:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:Ing. Martin Greguš
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Obytný súbor Agátky, Stupava.
Abstrakt:
Témou mojej diplomovej práce je návrh stavebno-technologickej prípravy v rozsahu zariadenia staveniska pre obytný súbor Agátky v Stupave a riešenie konkrétnej špecifickej témy. Súčasťou práce je aj návrh montážnych mechanizmov, situácia zariadenia staveniska pre zemné práce a pre hrubú stavbu, časový plán výstavby, histogram pracovníkov, situácia spevnených plôch, dopravná situácia a situácia organizácie dopravy. V projekte zariadenia staveniska som riešila rozmiestnenie objektov počas realizácie zemných prác a hrubej stavby. Na základe výpočtov uvedených v technickej správe som graficky znázornila celú problematiku vo výkresoch. Časový plán som vypracovala vo forme harmonogramu procesov, v ktorom je aj vykreslené nasadenie hlavnej mechanizácie počas výstavby. V špecifickej téme diplomovej práce som sa venovala výberom vhodného spôsobu obnovy kanalizačných stôk pomocou bezvýkopových metód Insituform a Relining. Súčasťou práce je aj situácia realizácie bezvýkopovej technológie a dopravná situácia.
Kľúčové slová:
obytný súbor, bezvýkopové metódy, projekt zariadenie staveniska

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene