1. 10. 2020  14:38 Arnold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

          
     
     
Vedené práce          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Polyfunkčné centrum, Nová Mýtna, Bratislava
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Martin Greguš
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčné centrum, Nová Mýtna, Bratislava
Abstrakt:
V mojej diplomovej práci som mal vypracovať stavebno -- technologický projekt realizačný pre zadanú stavbu, ktorý pozostáva z projektu zariadenia staveniska, časového plánu výstavby, a špecifickej témy priestorové plánovanie zariadenia staveniska. Projekt zariadenia staveniska rieši koncepciu realizácie výstavby s cieľom na plynulosť a kvalitu výstavby polyfunkčného centra. Skladba projektu zariadenia staveniska obsahuje technickú správu k zariadeniu staveniska, situáciu zariadenia staveniska pre hrubú stavbu a zemné práce a časový plán výstavby. Obsahom je charakteristika staveniska, opis stavby, dopravné riešenie a zároveň aj výpočty potreby pracovníkov, výpočet množstva kancelári a mechanizmov. Časový plán výstavby bol vypracovaný na posúdenie pre stavebný úrad, pre stavebníka a pre zhotoviteľa. Časový plán výstavby bol spracovaný za účelom časovej roviny výstavby polyfunkčného centra a aby bol v súlade s technologickými požiadavkami výstavby. Vypracoval som ho pomocou počítačového programu Microsoft Office - Excel 20007.Špecifická téma priestorové plánovanie zariadenia staveniska bola vyhotovená s cieľom na efektivitu výstavby. Všetky výkresové časti boli spracované v programe AutoCad2011 a text v programe Microsoft Office - Word 2007.
Klíčová slova:projekt zariadenia staveniska, časový plán, priestorové plánovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně