Sep 15, 2019   7:32 a.m. Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multi-functional center, Nová Mýtna, Bratislava
Written by (author): Ing. Vladimír Prvý
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Martin Greguš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčné centrum, Nová Mýtna, Bratislava
Summary:V mojej diplomovej práci som mal vypracovať stavebno -- technologický projekt realizačný pre zadanú stavbu, ktorý pozostáva z projektu zariadenia staveniska, časového plánu výstavby, a špecifickej témy priestorové plánovanie zariadenia staveniska. Projekt zariadenia staveniska rieši koncepciu realizácie výstavby s cieľom na plynulosť a kvalitu výstavby polyfunkčného centra. Skladba projektu zariadenia staveniska obsahuje technickú správu k zariadeniu staveniska, situáciu zariadenia staveniska pre hrubú stavbu a zemné práce a časový plán výstavby. Obsahom je charakteristika staveniska, opis stavby, dopravné riešenie a zároveň aj výpočty potreby pracovníkov, výpočet množstva kancelári a mechanizmov. Časový plán výstavby bol vypracovaný na posúdenie pre stavebný úrad, pre stavebníka a pre zhotoviteľa. Časový plán výstavby bol spracovaný za účelom časovej roviny výstavby polyfunkčného centra a aby bol v súlade s technologickými požiadavkami výstavby. Vypracoval som ho pomocou počítačového programu Microsoft Office - Excel 20007.Špecifická téma priestorové plánovanie zariadenia staveniska bola vyhotovená s cieľom na efektivitu výstavby. Všetky výkresové časti boli spracované v programe AutoCad2011 a text v programe Microsoft Office - Word 2007.
Key words:projekt zariadenia staveniska, časový plán, priestorové plánovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited