28. 9. 2020  4:12 Václav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty
     
     Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Kongresové centrum Zlín
Autor:
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Tomáš Sedláček
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Kongresové centrum Zlín
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na stavbu Kongresového centra v Zlíne, na ktorý som vypracoval stavebno-technologický projekt. Zahŕňa technickú správu zariadenia stavby a výkresy pre situáciu pre hrubú stavbu a dokončovacie práce, v ktorej sa riešia základné riešenia zariadenia staveniska. Pre projekt som riešil časový plán výstavby pre suterén objektu A a B a výstavbu objektu A. V harmonograme navrhujem najoptimálnejší a najefektívnejší priebeh výstavby, počas ktorej sa dodržujú zákony bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia. Súčasťou práce je tiež špecifický problém, ktorý sa zaoberá určením hmotnosti biologického odpadu z výrubu stojatých stromov zo stavby. Popisuje dendrometrické veličiny potrebné pre určenie hmotnosti stromu, spôsob určovania objemu drevnej hmoty a na záver prezentuje tabuľky a grafy pre smrek, borovicu, jedľu, dub, buk, hrab z ktorých je možné jednoducho určiť približnú hmotnosť stromu určeného na výrub a tým aj hmotnosť biologického odpadu, ktorý vznikne na stavenisku.
Klíčová slova:
zariadenie staveniska, dendrometrické veličiny, objemové tabuľky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně