Sep 19, 2019   4:39 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Congress center in Zlín
Written by (author): Ing. Roland Deák
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kongresové centrum Zlín
Summary:Diplomová práca je zameraná na stavbu Kongresového centra v Zlíne, na ktorý som vypracoval stavebno-technologický projekt. Zahŕňa technickú správu zariadenia stavby a výkresy pre situáciu pre hrubú stavbu a dokončovacie práce, v ktorej sa riešia základné riešenia zariadenia staveniska. Pre projekt som riešil časový plán výstavby pre suterén objektu A a B a výstavbu objektu A. V harmonograme navrhujem najoptimálnejší a najefektívnejší priebeh výstavby, počas ktorej sa dodržujú zákony bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia. Súčasťou práce je tiež špecifický problém, ktorý sa zaoberá určením hmotnosti biologického odpadu z výrubu stojatých stromov zo stavby. Popisuje dendrometrické veličiny potrebné pre určenie hmotnosti stromu, spôsob určovania objemu drevnej hmoty a na záver prezentuje tabuľky a grafy pre smrek, borovicu, jedľu, dub, buk, hrab z ktorých je možné jednoducho určiť približnú hmotnosť stromu určeného na výrub a tým aj hmotnosť biologického odpadu, ktorý vznikne na stavenisku.
Key words:zariadenie staveniska, dendrometrické veličiny, objemové tabuľky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited