Sep 18, 2019   11:26 a.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Obytný súbor Tarjanne Dúbravka
Written by (author): Ing. Peter Šimonič
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Sedláček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obytný súbor Tarjanne Dúbravka
Summary:Témou mojej diplomovej práce bolo vypracovať stavebno technologický projekt realizačný pre Obytný súbor Tarjann. Stavebno technologický projekt pozostáva z projektu zariadenia staveniska, časového plánu výstavby a špecifickej témy Metodika určovania hmotnosti odpadu. Projekt zariadenia staveniska som riešil pre dve etapy výstavby s ohľadom na plynulosť výstavby a jej kvalitu. K projektu zariadenia staveniska som vypracoval technickú správu, ktorej obsahom je charakteristika staveniska, stavebných objektov, dopravného riešenia ale aj určenie množstva pracovníkov, kancelárií a mechanizmov. Časový plán výstavby som spracoval v pomocou softvéru MS Project 2007 a MS Excel 2007 za účelom určenia lehoty výstavby Obytného súboru Tarjanne. V špecifickej téme som sa venoval Metodike určovania hmotnosti stavebných odpadov.
Key words:časový plán, stavebný odpad, stavebno technologický projekt, projekt zariadenia staveniska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited