Oct 23, 2020   11:16 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts
     
     
     
Bodies
     
Supervised theses
     
Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Velkoobchodne stredisko Just Play Bratislava
Written by (author): Ing. Ján Polakovič
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:
Ing. Martin Greguš, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Veľkoobchodné stredisko Just Play Bratislava
Summary:V mojej diplomovej práci som spracoval stavebno-technologický projekt pre Veľkoobchodné stredisko Just Play v Bratislave, Stará Vajnorská. Práca obsahuje technickú správu zariadenia staveniska, situáciu zariadenia staveniska pre dve etapy výstavby postupu výstavby a to pre hrubú stavbu a dokončovacie procesy. Práca pokračuje variantným návrhom montážnych prostriedkov, kde sú 3 rôzne návrhy použitia montážnych prostriedkov. Časový plán, ktorý obsahuje časový plán výstavby vo forme harmonogramu, technickej správy a histogram pracovníkov. Na záver som vypracoval splaškové vody na stavenisku bez kanalizácie. V celej práci som dbal na platnú legislatívu a normy.
Key words:zariadenie staveniska, časový plán, splaškové vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited