28. 9. 2020  4:13 Václav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

     
     Publikace
     
Orgány     Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Bytový komplex Smolnícka Bratislava
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:Bytový komplex Smolnícka Bratislava
Abstrakt:
Vo svojej diplomovej práci som sa venovala vypracovaniu daných častí stavebno-technologického projektu Bytového komplexu Smolnícka v Bratislave. Riešený komplex pozostáva zo štyroch bytových domov, ktoré sa nachádzajú medzi ulicami Solivarská a Smolnícka v Bratislave. Pre uvedený bytový komplex som riešila situáciu zariadenia staveniska pre hrubú stavbu ako aj pre dokončovacie procesy, zároveň som navrhla tri varianty nasadenia zdvíhacích mechanizmov s výberom najoptimálnejšieho riešenia. Súčasťou práce je aj riešenie dopravnej situácie a vypracovanie časového plánu výstavby s histogramami pracovníkov. Pri riešení uvedených častí projektu som mala na zreteli ochranu životného prostredia počas výstavby ako aj zabezpečenie ochrany a zdravia ľudí pri práci. V ďalšej časti svojej diplomovej práci som sa venovala špecifickému problému a to, návrh technologického postupu zvárania oceľovej konštrukcie
Klíčová slova:
zariadenie staveniska, návrh vežových žeriavov, postup zvárania oceľovej konštrukcie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně