Sep 19, 2019   4:39 p.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identification number: 2751
University e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Building Technology (FCE)
Vice-dean - Faculty of Civil Engineering

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Residential complex Smolnícka, Bratislava
Written by (author): Ing. Stanislava Ondrášová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Opponent:Ing. Martin Greguš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový komplex Smolnícka Bratislava
Summary:Vo svojej diplomovej práci som sa venovala vypracovaniu daných častí stavebno-technologického projektu Bytového komplexu Smolnícka v Bratislave. Riešený komplex pozostáva zo štyroch bytových domov, ktoré sa nachádzajú medzi ulicami Solivarská a Smolnícka v Bratislave. Pre uvedený bytový komplex som riešila situáciu zariadenia staveniska pre hrubú stavbu ako aj pre dokončovacie procesy, zároveň som navrhla tri varianty nasadenia zdvíhacích mechanizmov s výberom najoptimálnejšieho riešenia. Súčasťou práce je aj riešenie dopravnej situácie a vypracovanie časového plánu výstavby s histogramami pracovníkov. Pri riešení uvedených častí projektu som mala na zreteli ochranu životného prostredia počas výstavby ako aj zabezpečenie ochrany a zdravia ľudí pri práci. V ďalšej časti svojej diplomovej práci som sa venovala špecifickému problému a to, návrh technologického postupu zvárania oceľovej konštrukcie
Key words:zariadenie staveniska, návrh vežových žeriavov, postup zvárania oceľovej konštrukcie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited