25. 9. 2020  2:55 Vladislav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Identifikační číslo: 2751
Univerzitní e-mail: peter.makys [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra technológie stavieb (SvF)
Proděkan - Stavebná fakulta

Kontakty
     
     Publikace          Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Južné mesto – Slnečnice Bratislava
Autor:
Ing. Lenka Obalová
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Makýš, PhD.
Oponent:
Ing. Martin Greguš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Južné mesto – Slnečnice Bratislava
Abstrakt:
Predmetom mojej záverečnej práce inžinierskeho štúdia je vypracovať realizačný stavebno -- technologický projekt pre "Malopodlažný bytový komplex s polyfunkciou Južné Mesto -- SLNEČNICE (Zóna C1)" v Bratislave. Projekt sa skladá ako z textovej časti rozdelenej na tri ucelené celky, tak aj z prislúchajúcej výkresovej časti. Ako podklad, ktorý som mala k dispozícii pre vypracovanie mojej Diplomovej práce, mi slúžili výkresy, dokumentácia a rozpočty vypracované pre Stavebné povolenie. V prvej časti mojej Diplomovej práce pod názvom: "I. Technická správa k zariadeniu staveniska" je bližšie špecifikovaná projektovaná stavba, charakteristika staveniska, návrh postupu výstavby a návrh zariadenia staveniska slúžiaceho na plynulý a bezproblémový chod realizácie stavby. Výkresovú časť prislúchajúcu k prvej časti tejto publikácie tvoria: Úvodný poster so stavebno -- technickým riešením stavby, Poster s variantným návrhom hlavných mechanizmov, Výkres situácie širších vzťahov. Vzorcami a výpočtami uvedenými v tejto I. časti, sú podložené prislúchajúce výkresy: Výkresy situácií zariadenia staveniska pre dve etapy postupu výstavby, a to pre zemné práce a pre hrubú stavbu a Výkres skladovacích a spevnených plôch pre hrubú stavbu. Súčasťou realizačného stavebno -- technologického projektu je Časový plán výstavby, ktorý je taktiež predmetom riešenia mojej Diplomovej práce. Tento výkres obsahuje okrem harmonogramu stavebných činností aj histogram nasadenia pracovných čiat. Postup pri jeho riešení popisujem v druhej časti pod názvom: "II. Technická správa k časovému plánu výstavby". Obsah tretej časti mojej Diplomovej práce venujem priblíženiu problematiky dopravných stavieb a vytvoreniu pomôcok pre úspešný návrh dočasnej vozovky každého zhotoviteľa budúcej stavby a staveniska. Riešenie staveniskových vozoviek je pod názvom: "III. Návrh vhodného druhu staveniskovej vozovky". Výstupom je taktiež grafická interpretácia vo forme posteru.
Klíčová slova:Časový plán výstavby, Staveniskové vozovky, Zariadenie staveniska

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně