21. 10. 2020  11:15 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Veronika Plchová
Identifikačné číslo: 27545
Univerzitný e-mail: qplchova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta architektúry a dizajnu (STU)

Kontakty          
Záverečná práca
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Penzión s reštauráciou - Cesta na Červený most, Bratislava
Autor: Ing. arch. Veronika Plchová
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Penzión s reštauráciou - Cesta na Červený most, Bratislava
Abstrakt:
Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť penzión s reštauráciou v lokalite Cesta na Červený most v Bratislave. Návrh mal preskúmať možnosť výstavby penziónu v zastavanej lokalite, tak aby vyhovoval technickým normám a špecifikáciám, avšak aby aj koncepčne zapadal do okolitého prostredia. Snažila som sa aby môj návrh penziónu spĺňal všetky požiadavky kladené na budovu určenú pre prechodné ubytovanie.
Kľúčové slová:
penzión, reštaurácia, obklad fasády

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 5 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene