26. 10. 2020  23:32 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Veronika Plchová
Identifikačné číslo: 27545
Univerzitný e-mail: qplchova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta architektúry a dizajnu (STU)

     
Absolvent     Záverečná práca
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
NKP Kaštieľ v Hlohovci - pamiatková obnova s novým funkčným využitím
Autor:
Ing. arch. Veronika Plchová
Pracovisko:
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. arch. Ivan GOJDIČ
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:NKP Kaštieľ v Hlohovci - pamiatková obnova s novým funkčným využitím
Abstrakt:
Cieľom mojej diplomovej práce bolo nájsť nové funkčné využite kaštieľa v Hlohovci a regenerácia hornej časti zámockého parku. Po zohľadnení požiadaviek mesta a faktu, že zámocký areál slúži ako rekreačné centrum som sa rozhodla časť kaštieľa využiť ako mestské centrum a časť ako hotel. Zásahy do objektu som navrhla tak, aby boli citlivé a optimálne využili výtvarné a architektonické hodnoty kaštieľa. Mojou filozofiou bolo nepodriaďovať existujúcu dispozíciu novej náplni, ale náplň podriadiť historickej dispozícií. Preto som pôvodné reprezentačné priestory piana nobile ponechala na reprezentačné a spoločenské účely a na zriadenie múzea. Bývalý tanečný sál bude slúžiť ako seminárna miestnosť a priestory s klenbami na prvom podlaží sa budú využívať ako reštaurácia a vináreň. Ubytovaciu časť hotela, zázemie reštaurácie ako aj recepciu som presunula do menej hodnotného severného krídla kaštieľa. Pri regenerácii hornej časti zámockého areálu som uvažovala o odstránení nevhodných objektov, ktoré degradujú park a vrátiť mu kompozíciu anglického parku ktorú mal v roku 1898.
Kľúčové slová:
kaštieľ, pamiatková obnova, Hlohovec

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene