Jan 21, 2020   7:11 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Marcel Abas, PhD.
Identification number: 2755
University e-mail: marcel.abas [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Bartošová
Analýza, návrh a implementácia IS pre evidenciu firiem s možnosťou nákupu cez internet
December 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Daniš
Monitorovanie systémových a sieťových prostriedkov OS GNU/Linux
May 2008Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Darfáš
Aplikácia algoritmov zaoberajúcich sa určovaním vzdialeností v grafoch a digrafoch
May 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Elek
Odstraňovanie šumu zo signálov
December 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Giertlová
Aplikácia na vytváranie Huffmanovho binárneho kódu
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Chudý
Návrh aplikácie pre výpočet koreňov algebraickej rovnice numerickými metódami
May 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alim Imanbakiev
Tvorba záverečných prác v prostredí www
May 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Ježík
Herný simulátor v prostredí DELPHI
May 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kamenár
Vyhľadávanie cestných trás s najmenšou vzdialenosťou
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Karasová
Automatický šach
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Kičin
Implementácia algoritmov zaoberajúcich sa riešením úlohy obchodného cestujúceho
May 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Lacher
Návrh autentifikačného modulu pre OpenBSD & Linux (PAM)
December 2007Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Macuľa
Vytváranie schém regulačných obvodov v LaTeX-u
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Mihočka
Analýza a úprava akustických vlastností priestorov
May 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Pavlík
Integrovanie metódou Monte Carlo
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Podkonický
Implementácia algoritmov zaoberajúcich sa určovaním vzdialeností v grafoch a digrafoch
May 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Racková
Aplikácia na riešenie lineárnych diferenciálnych rovníc pomocou Laplaceovej transformácie
May 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Socha
Prezentácia vybraných grafových algoritmov
May 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Suchovský
Aplikácia na riešenie veľkých riedkych sústav lineárnych rovníc
July 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Szászi
Aplikácia na vyhľadanie najrýchlejšieho MHD spojenia s využitím peších trás
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexander Terek
Vytvorenie elektronického výučbového portálu z vybraných kapitol matematickej analýzy
May 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Tibenský
Vyhľadávanie najkratších cestných trás s využitím algoritmov zaoberajúcich sa určovaním vzdialeností v grafoch a digrafoch
May 2012Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Uhlík
Databázová aplikácia v prostredí WEB - modul tvorba rozvrhov
May 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Záň
Kompresia textových reťazcov
May 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Žák
Využitie algoritmov zaoberajúcich sa určovaním vzdialeností v grafoch a digrafoch
May 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Žitňanský
Implementácia algoritmov zaoberajúcich sa riešením úlohy obchodného cestujúceho
May 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress