12. 12. 2019  12:23 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Mária Homokyová, PhD.
Identifikačné číslo: 2756
Univerzitný e-mail: maria.homokyova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Babalová, PhD.
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie systému rozmiestňovania, hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo firme IFP KOVOVÝROBA - Igor Pudiš, Liesková
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alexandra Banárová
Návrh opatrení v procese prijímania a adaptácie výrobných zamestnancov v podniku MEDEKO CAST s.r.o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Bango
Návrh ukazovateľov na ekonomické hodnotenie pôsobenia zamestnancov v podniku OSMOS s.r.o.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Bernaťák
Návrh systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti v podniku Miba Sinter Slovakia s.r.o.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Simon Bobek
Návrh opatrení na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladimír Burský
Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie novoprijatých zamestnancov v podniku Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Cepková
Návrh zlepšenia procesu získavania a výberu zamestnancov v podniku SIPRIN, s.r.o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Čavojská
Návrh opatrení v procese adaptácie zamestnancov v podniku Delphi Slovensko, s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Černák
Návrh optimalizácie daňového zaťaženia z pohľadu priamych daní v podniku GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Danišková Hirešová
Návrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a motivácie zamestnancov v podniku COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Dubovská
Návrh opatrení na zlepšenie adaptácie novoprijatých zamestnancov v podniku Amec Foster Wheeler Nuclear Slovakia s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lívia Ďurďáková
Návrh opatrení v oblasti manažérskeho vzdelávania majstrov v podniku Železiarne Podbrezová a.s.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Ďuriš
Návrh na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja manažérov v podniku Petit Press, a.s.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Dúšalová
Návrh zlepšenia sociálneho rozvoja zamestnancov v podniku Sauer-Danfoss a.s.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Fischerová
Návrh opatrení v procese hodnotenia zamestnancov v podniku STREIT TRNAVA s.r.o.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Fischerová
Návrh zlepšenia systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku STREIT TRNAVA s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Gajdošová
Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v SaarGummi Slovakia s.r.o.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Havlová
Návrh zlepšenia systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov v podniku PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daša Hlúchová
Návrh opatrení v procese hodnotenia zamestnancov v podniku Holcim (Slovensko) a. s.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daša Hlúchová
Návrh systému riadenia personálneho a sociálneho rozvoja zamestnancov v podniku Holcim (Slovensko) a. s.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Hostačný
Návrh opatrení v procese hodnotenia zamestnancov v podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrícia Hriadelová
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku Kia Motors Slovakia s.r.o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislava Hrobárová
Návrh opatrení v oblasti uplatňovania motivačných stimulov v podniku MSM Martin, s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislava Hrobárová
Návrh zlepšenia systému plánovania a riadenia osobnej kariéry zamestnancov v podniku Saneca Pharmaceuticals a. s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Hrušková
Návrh zlepšenia systému motivácie a stabilizácie zamestnancov v podniku SLUŽBA NITRA, s.r.o.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jana Hucíková
Návrh opatrení v oblasti tvorby a použitia výsledku hospodárenia v podniku Panasonic Electronic Devices Slovakia s.r.o.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dagmar Jakabovičová
Návrh opatrení v oblasti popisu pracovného miesta v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rastislav Jalč
Návrh opatrení v procese hodnotenia zamestnancov v podniku PSL, a.s.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslava Jurková
Návrh súboru opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov v podniku PFS, a.s.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Kolega
Návrh opatrení na zlepšenia motivácie zamestnancov v podniku Inmart, a.s. Bardejov
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mário Konc
Návrh opatrení na zlepšenie motivačného systému v podmienkach vybraného podniku
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Kováčová
Návrh zlepšenia systému plánovania a riadenia osobnej kariéry zamestnancov v podniku INA SKALICA spol. s r.o.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Krajčová
Návrh opatrení v oblasti sociálneho rozvoja zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Královičová
Návrh zlepšenia v oblasti daňových a účtovných aspektov výsledku hospodárenia vo vybranom priemyselnom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Patrik Kralovič
Návrh opatrení na zdokonalenie systému vnútropodnikovej komunikácie v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Kubíčková
Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie a odmeňovania v podniku VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soňa Kubišová
Návrh zlepšenia systému plánovania a riadenia osobnej kariéry zamestnancov v podniku OKE Plastic SK, s.r.o.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Iveta Kulišková
Návrh opatrení na zdokonalenie systému vnútropodnikovej komunikácie v podniku ŽOS Trnava, a.s.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Kulišková
Návrh zefektívnenia adaptácie nových zamestnancov pri zvyšovaní výrobnej kapacity v synergii s paralelnými nábehovými projektmi v podniku VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Kulišková
Návrh opatrení na zefektívnenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Lačná
Návrh využitia kompetenčných modelov pri riadení a rozvoji ľudských zdrojov v podniku VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Lány
Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie zamestnancov v podniku KOVOSPOL, spol. s r.o.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lívia Lenčéšová
Návrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a motivácie zamestnancov v podniku Peikko Slovakia s.r.o.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Lívia Lenčéšová
Návrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky v podniku Peikko Slovakia s.r.o.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Límová
Návrh zlepšenia systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku TRENS SK, a. s.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik Lukáč
Návrh opatrení na zdokonalenie systému vnútropodnikovej komunikácie v podniku Bel Power Solutions, s.r.o.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Lyšová
Návrh využitia kompetenčných modelov pri riadení a rozvoji ľudských zdrojov v podniku PSL, a.s.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Madžo
Návrh opatrení na zlepšenia motivačného systému v podniku STABIL, a.s. Žilina
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Magulová
Návrh opatrení v oblasti tvorby a využitia výsledku hospodárenia v podniku ZVS holding, a.s., Dubnica nad Váhom
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Maliariková
Návrh opatrení na zlepšenie systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v podniku C.E.P. Scherdel Pružiny, spol. s r.o.
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Marcinová
Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie v podniku BARBOT SLOVAKIA, s.r.o. Brezno
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriela Martančíková, PhD.
Návrh opatrení na zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov vo firme CHEMOSVIT, a.s. Svit
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Ján Matija
Návrh zlepšenia systému odmeňovania zamestnancov v AGC Tatry a.s.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Matija
Návrh zlepšenia systému odmeňovania zamestnancov v podniku AGC Trenčín s.r.o.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubica Matovičová
Návrh opatrení na zlepšenie adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku TESCO STORES SR, a.s. Bratislava
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Medňanská
Návrh zlepšenia adaptačného procesu výrobných zamestnancov v podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Mihoková
Návrh systému odmeňovania ako nástroj motivácie zamestnancov v podniku SCAME-SK, s.r.o.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Natália Mikulová
Návrh zlepšenia systému duálneho vzdelávania v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Morávková
Návrh využitia sociálneho fondu ako zdroja financovania sociálnej politiky a motivácie zamestnancov v podniku ZTS - ŠPECIÁL, a.s.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Okrajková
Návrh opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov v podniku PMB Slovakia, s. r. o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marianna Orlická
Návrh opatrení na zefektívnenie systému získavania a výberu zamestnancov vo firme ŽOS Trnava, a.s.
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Pavlíková
Návrh hodnotenia kvality poskytovania služieb agentúr dočasného zamestnávania v PCA Slovakia, s.r.o.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vanda Petrášová
Návrh opatrení na zefektívnenie procesu získavania zamestnancov v podniku SEMIKRON, s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Píš
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti podniku SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Poturnajová
Návrh riešenia absentizmu zamestnancov v podniku SEMIKRON, s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Rábarová
Návrh opatrení na zlepšenie personálnej práce v podniku BÖGL a KRÝSL, k.s. - pobočka
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Rábarová
Návrh zlepšenia systému vzdelávania a osobného rozvoja manažérov v podniku BÖGL a KRÝSL, k.s. - pobočka
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lucia Resutíková
Návrh opatrení v adaptačnom procese novoprijatých zamestnancov v podniku DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Ryšavý
Návrh opatrení na zlepšenia motivačného systému zamestnancov v podniku Slovenské elektrárne, a.s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Sedláčková
Návrh opatrení v oblasti adaptácie zamestnancov v podniku ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Sedláková
Návrh osobného rozvoja zamestnancov oddelenia CIP v podniku Magna Slovteca, s.r.o., o.z. Magna Trnava
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Schejbal
Návrh opatrení na zlepšenie finančnej stability podniku MARTUS, s.r.o.
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Beáta Schifferová
Návrh spôsobu riešenia konfliktov v práci manažéra v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Sklenář
Návrh systému poskytovania zamestnaneckých výhod s využitím Cafeteria systému v podniku Slovenské lodenice Komárno, a.s.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Sofková
Návrh optimalizácie daňového zaťaženia z pohľadu priamych a nepriamych daní v podniku AGROPEX s.r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdenka Sofková
Návrh zlepšenia systému získavania a výberu zamestnancov v AGROPARTNER spol. s r.o.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Staňková
Návrh opatrení na zefektívnenie systému získavania a výberu zamestnancov v podniku Holcim (Slovensko) a. s.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Stankovský, PhD.
Návrh súboru opatrení na zvýšenie efektívnosti rozmiestňovania, hodnotenia a odmeňovania vo firme TOMA INDUSTRIES, s.r.o. Trnava
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Stano
Návrh opatrení na zlepšenie systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v podniku Slovenské elektrárne, a.s.
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adriana Svítková
Návrh zlepšenia systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti v podniku KINEX, a.s.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dalibor Száraz
Návrh opatrení v oblasti plánovania potreby nových zamestnancov v podniku ŠPECIÁLNE ČINNOSTI, s.r.o. Bratislava
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Ščasnovičová
Návrh opatrení na zlepšenie motivácie zamestnancov v podniku Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Ščibranová
Návrh opatrení na znižovanie fluktuácie zamestnancov v podniku JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Šimončičová
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti podniku AUTO - IMPEX spol. s r.o.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Školárová
Návrh na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja manažérov vo vybranom priemyselnom podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karol Šperka
Návrh zlepšenia procesu adaptácie vs. duálne vzdelávanie zamestnancov v podniku HF NaJUS, a. s.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Štefanigová
Návrh opatrení na zlepšenie sytému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v podniku ESA LOGISTIKA, s.r.o.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Štefková, PhD.
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Šulková
Návrh spôsobu riešenia konfliktov v práci manažéra v podniku HKS Forge, s.r.o.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marika Šustková
Návrh opatrení v oblasti riadenia pracovného výkonu zamestnancov v podniku Delphi Slovensko, s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marika Šustková
Návrh riešenia výberových konaní pomocou assessment centra v podniku ŽOS Trnava, a.s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Ľubomír Švančara
Návrh opatrení pri uplatňovaní motivačných stimulov a ich vplyv na stabilizáciu zamestnancov vo vybranom priemyselnom podniku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ľubomír Švančara
Návrh súboru opatrení na zlepšenie systému členenia nákladov a výnosov pre potreby riadenia v podniku Adient Slovakia s.r.o.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Tomašovič
Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti STOBEK s.r.o. Bratislava
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Tomeček
Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese vo vybranom podniku
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Tureková
Návrh opatrení v oblasti evidencie a obehu účtovných dokladov v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Turiničová
Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie v podniku Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Uherčík
Návrh opatrení v oblasti identifikácie a analýzy potrieb vzdelávania zamestnancov v KNOTT spol. s r.o. Modra
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Vachová
Návrh opatrení v oblasti uplatňovania motivačných stimulov v podniku Martinrea Slovakia Fluid Systems s. r. o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Zigová
Návrh opatrení v oblasti tvorby a použitia výsledku hospodárenia v podniku GASTRO-SERVICE, a.s.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná